ติดต่อ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย