นิเทศศาสตร์ปี 3 ลงพื้นที่สร้างศูนย์การเรียนรู้ผ้าฝ้ายทอมือ

เพราะทุกที่ คือ ห้องเรียน พี่นิเทศศาสตร์ปี 3 ลงพื้นที่สร้างศูนย์การเรียนรู้ผ้าฝ้ายทอมือ บ.ท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย