การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System)

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา กรรมการ
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา กรรมการและเลขานุการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *